Voorwaarden ANBI

Stichting Jongerencentra Waalwijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam

Stichting Jongerencentra Waalwijk

Doelstelling

Stichting Jongerencentra Waalwijk stelt zich ten doel dat alle jongeren van 12 tot en met 23 jaar zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zowel in cognitief, sociaal-emotioneel als fysiek opzicht, en dat zij hun talenten benutten. Uiteindelijk moet dit leiden tot maatschappelijke en economische zelfstandigheid. De pedagogische doelstelling van het jeugd- en jongerenwerk is dan ook gericht op het bevorderen van de individuele activering en de maatschappelijke participatie van jongeren.

1982-04-07 Statuten

KvK-nummer

41099612

Fiscaal nummer

006150500

Bezoek- en postadres

Taxandriaweg 13, 5142 PA Waalwijk

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Rob Boom
Secretaris: Roy Pelders
Penningmeester: Kerim KaraƧelik
Algemeen bestuurslid: Erik Janssen
Algemeen bestuurslid: Marco Kootkar

Beleidsplan (zie ook download)

Wij zijn een organisatie met een maatschappelijke missie. Wij vinden dat iedere jongere meetelt en de kans moet krijgen mee te doen. Dat vatten we samen in het motto: Samen met, voor en door jongeren

Professioneel jeugd- en jongerenwerk is het begeleiden van jongeren bij het volwassen worden in onze maatschappij, vanuit de behoeften en belevingswereld van jongeren. Jeugd- en jongerenwerk is een basisvoorziening. Het gaat dan ook in essentie om het bieden van ontmoetingsmogelijkheden aan alle jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. Vertrekpunt hierbij vormt de leef- en denkwereld van jongeren, wat inhoudt dat het jeugd- en jongerenwerk meebeweegt in de ontwikkelingen op dit gebied.

Beleidsvisie 2020-2023

Jaarverslag

Jaarverslag 2023 Stichting Jongerencentra Waalwijk deel 1

Jaarverslag 2023 Stichting Jongerencentra Waalwijk deel 2

Jaarverslag 2022 Stichting Jongerencentra Waalwijk deel 1

Jaarverslag 2022 Stichting Jongerencentra Waalwijk deel 2

Jaarverslag 2021 Stichting Jongerencentra Waalwijk

Jaarverslag 2020 Stichting Jongerencentra Waalwijk

Jaarverslag 2019 Stichting Jongerencentra Waalwijk

Financiƫle verantwoording

Jaarrekening 2023 Stichting Jongerencentra Waalwijk

Jaarrekening 2022 Stichting Jongerencentra Waalwijk

Jaarrekening 2021 Stichting Jongerencentra Waalwijk

Jaarrekening 2020 Stichting Jongerencentra Waalwijk

Jaarrekening 2019 Stichting Jongerencentra Waalwijk

Beloningsstructuur

Directeur en medewerkers van Stichting Jongerencentra Waalwijk vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.