Suffe info

Een stukje geschiedenis

Onze Stichting draait al heel wat jaren mee. In oktober 1981 is er een akkoord gegeven door de gemeenteraad om te starten met het opzetten van een accommodatie voor jongeren. Op 25 maart 1982 werd het bestaan van de Stichting officieel vastgelegd bij de notaris. We bestonden destijds uit jongerencentrum ’t Zolderke en jongerencentrum PlusMinus.

Jongerencentrum De Tavenu: Hoe het ook gaat, wij van de straat!Jongerencentrum De Tavenu: Hoe het ook gaat, wij van de straat!

Jongerencentrum Tavenu aan de Taxandriaweg 13 in Waalwijk is een nieuwbouw jongerencentrum dat in 1996 werd geopend en waar zo’n 8 jaar voorwerk aan is verricht. Het gebouw is met medewerking van vele jongeren en onder directe begeleiding vanuit het jongerenwerk opgezet. Het gebouw heeft onder andere een concertzaal met een capaciteit van 700 bezoekers! We krijgen regelmatig te horen van bezoekers dat het jongerencentrum niet oogt alsof het al bijna 25 jaar dagelijks in gebruik is!

In de zomer van 2002 is in Sprang Capelle een unit geopend welke ook voldoet aan de hoge eisen die het jongerenwerk in het algemeen stelt en Tavenu in het bijzonder. We hebben het plan om de unit qua uitstraling wat te gaan aanpassen. Tot slot zijn we werkzaam in en vanuit buurthuis Zanddonk.

We hebben jaarlijks gemiddeld 20.000 tot 25.000 bezoekers over de vloer en geven vele rondleidingen aan andere organisaties, waaronder jongerencentra en Gemeenten. Sinds 2012 zijn we, in opdracht van de Gemeente Waalwijk, een basisvoorziening 12+. Het betrekken van jeugd van 12 tot en met 15 jaar is inmiddels volledig geïntegreerd geraakt in onze dagelijkse werkzaamheden. De activiteiten en dergelijke door en voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar doen we zoveel als mogelijk vanuit de wijken zelf. Jongeren van 16 tot en met 23 jaar zien we vooral in en vanuit Tavenu.

Jongerencentrum De Tavenu: groepsfoto

Wie zijn wij?

Wij zijn een jongerencentrum dat nooit zou hebben kunnen bestaan zonder de inzet van al onze vrijwilligers! Onze Stichting is een platte organisatie en heeft verschillende medewerkers in dienst, waaronder jeugdwerkers, jongerenwerkers, praktische ondersteuners, OPDC-medewerkers, administratieve ondersteuning, directie en een staffunctionaris.

We hebben als Stichting een onbezoldigd bestuur. Dit bestuur bestaat uit 6 leden. Het is een bestuur op afstand, te weten:

Rob Boom (voorzitter)
Roy Pelders (Secretaris)
Kerim Karaçelik (Penningmeester)
Erik Janssen (Algemeen bestuurslid)
Marco Kootkar (Algemeen bestuurslid)

Daarnaast zijn er bij onze Stichting een aantal personeelsleden die werkzaam zijn vanuit andere organisaties, waaronder: OPDC Boost!.

Onze visie

Professioneel jeugd- en jongerenwerk is het begeleiden van jongeren bij het volwassen worden in onze maatschappij, vanuit de behoeften en belevingswereld van jongeren. Jeugd- en jongerenwerk is een basisvoorziening. Het gaat dan ook in essentie om het bieden van ontmoetingsmogelijkheden aan alle jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. Vertrekpunt hierbij vormt de leef- en denkwereld van jongeren, wat inhoudt dat het jeugd- en jongerenwerk meebeweegt in de ontwikkelingen op dit gebied.

Onze doelstelling

Doelstelling is dat alle jongeren van 12 tot en met 23 jaar zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zowel in cognitief, sociaal-emotioneel als fysiek opzicht. En dat zij hun talenten benutten. Uiteindelijk moet dit leiden tot maatschappelijke en economische zelfstandigheid. De pedagogische doelstelling van het jeugd- en jongerenwerk is dan ook gericht op het bevorderen van de individuele activering en de maatschappelijke participatie van jongeren.

ANBI