Taakstraf helpt voorkomen dat minderjarige delinquenten opnieuw in de fout gaan

Uit onderzoek naar de effectiviteit van taakstraffen door de Erasmus School of Law blijk dat jongeren na een taakstraf minder snel terugvallen in crimineel gedrag dan wanneer een gevangenisstraf wordt opgelegd.

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) adviseert zo’n 10.000 keer per jaar de kinderrechter over de straf voor minderjarige verdachten. In meer dan de helft van de gevallen is dat advies een taakstraf.

Tavenu biedt vanuit het jongerenwerk taakstrafbegeleiding. Naast de begeleiding van de uit te voeren taakstrafuren zet Tavenu extra ondersteuning in om jongeren te helpen hun talenten op een positieve manier in te zetten en delict gedrag en recidive te voorkomen.

De taakstraf is in Nederland in 1989 geïntroduceerd als alternatief voor een gevangenisstraf. Desondanks is er sinds de jaren ‘90 weinig grootschalig, betrouwbaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze straf. Is een taakstraf meer of minder effectief dan een gevangenisstraf om te voorkomen dat jongeren na hun straf opnieuw de fout in gaan? Onderzoekers van Erasmus School of Law en Leiden Law School bogen zich over deze vraag. Hiervoor analyseerden de onderzoekers de data van 4400 jongeren die in 2015 en 2016 een taakstraf of gevangenisstraf kregen opgelegd door de kinderrechter. Voor het onderzoek namen zij alleen zaken mee waarvoor in principe zowel een gevangenisstraf als een taakstraf gegeven zou kunnen worden.

Grote steekproef
Voor het onderzoek werd een veelheid aan gegevens gebruikt. Justitie stelde de gegevens beschikbaar over de betreffende zaken en het crimineel verleden van de verdachte. De RvdK verstrekte de geanonimiseerde gegevens over de risicofactoren voor het wel of niet terugvallen in criminaliteit, zoals de familiesituatie, middelengebruik of het mentaal welzijn van de jongeren. Op basis hiervan konden de onderzoekers twee zeer vergelijkbare groepen maken van jongeren die een taakstraf dan wel een detentiestraf opgelegd kregen. Daarna werd bekeken hoe vaak deze jongeren in beide groepen binnen twee jaar terugvielen in algemene, ernstige en zeer ernstige vormen van criminaliteit. Belangrijkste conclusie: jongeren die een taakstraf kregen vielen minder vaak terug in crimineel gedrag dan vergelijkbare jongeren met een korte detentiestraf.

Meer informatie
Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het promotieonderzoek van Gwendolyn Koops-Geuze, promovenda aan Erasmus School of Law, in samenwerking met Frank Weerman, hoogleraar Jeugdcriminologie aan Erasmus School of Law, en Hilde Wermink, universitair hoofddocent Criminologie aan Leiden Law School. (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2022)

Lees het volledige onderzoeksartikel