12 februari 2021 / 10:00

WIJ…doorbreken de cirkel van geweld

 

Vrijdag 12 en woensdag 24 februari hebben de studenten van Leren op Locatie bij Tavenu een bezoek gebracht aan de expositie ‘WIJ…….doorbreken de cirkel van geweld’ in de gemeente Altena. De expositie vertelt verhalen van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en hoe zij deze gewelddadige cirkel hebben weten te doorbreken. Speciale aandacht is er voor de personen die hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld, waarmee bezoekers bewust worden gemaakt van het verschil dat ook zij kunnen maken bij het bieden van hulp in gevallen van huiselijk geweld waar zij wellicht getuige van zijn.

Jongerenwerker/docent Alex heeft per klas samen met één student de tentoongestelde billboards bezocht, terwijl de rest van de klas via Teams online en coronaproof deelnam. Middels een actieve opdracht werden de verschillende verhalen van de geportretteerden besproken. Aan het eind van de dag was er ruimte om uitgebreid in gesprek te gaan met Remco van Iersel die als ervaringsdeskundige één van de geportretteerden is in deze expositie en zijn indrukwekkende verhaal deelde.

Op vrijdag werden de studenten welkom geheten door wethouder Paula Jorritsma van de gemeente Altena die op die dag de officiële opening van de expositie verrichtte.

Al met al een zeer leerzaam bezoek voor onze sociaal werkers in spé, waarin zij bewust zijn geworden van hun aandeel in het doorbreken van de cirkel van geweld van hun aanstaande cliënten of naasten in hun eigen omgeving.

 

Jongerencentrum De Tavenu: WIJ doorbreken de cirkel

Jongerencentrum De Tavenu: WIJ doorbreken de cirkel

Jongerencentrum De Tavenu: WIJ doorbreken de cirkel

Jongerencentrum De Tavenu: WIJ doorbreken de cirkel