Motorcycle Support Nederland

Jongerencentrum De Tavenu heeft haar sleutelwerkplaats ter beschikking gesteld en werkt samen met Motorcycle support Nederland om jongeren te begeleiden met een lichte beperking, waarvoor geen passende zorg beschikbaar is en tussen wal en schip dreigen te raken of zijn geraakt.

Werkplekken
De jongeren wordt een werkplek geboden waar zij op kleinschalige wijze zinvol en relevant werk uitvoeren. Door het aanbieden van deze werkplekken wordt ervoor gezorgd dat de jongeren de gereedschappen en het zelfvertrouwen krijgen om zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te kunnen werken en leven. Door de maximale aandacht die de jongeren vanĀ  de begeleiding krijgen, is integratie in de samenleving een goed te behalen doelstelling.

Sleutelen
Motorcycle Support Nederland is een kleinschalig project dat mensen met een lichte beperking een prikkelende dagbesteding biedt door ze te leren sleutelen aan motoren, brommers en scooters, in een professionele werksfeer en onder professionele begeleiding.
De werkplaatschef, monteurs, vrijwilligers en andere betrokkenen beschikken over een technische achtergrond en hebben de kennis om mensen met een dergelijke beperking te begeleiden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Ze geven de deelnemers de benodigde intensieve aandacht in deze begeleiding. Allemaal hebben ze als doel de deelnemer volwaardig deel te kunnen laten nemen aan de samenleving.

Wil je meer informatie over dit project? Loop dan gewoon eens langs bij Tavenu, neem contact op met een jongerenwerker of de werkplaatsbegeleider. Je kunt ook de website van Motorcycle Support bezoeken.