16 april 2020 / 20:30 - 01:00

Laatste-Schooldag-Feest Dr. Molller college

Traditioneel vieren de eindexamenkandidaten van het Dr. Moller college aan het eind van ieder schooljaar hun laatste schooldag bij Tavenu. Nog even los gaan, voordat de examens beginnen en vieren dat de middelbare schooltijd er bijna (hopelijk) op zit.

Een aantal eindexamen leerlingen van het Dr. Mollercollege vormen de LSD-commissie en samen met de jongerenwerkers van Tavenu plannen en organiseren het feest van het begin tot het eind. Denk hierbij aan de PR, de aankleding van het feest en de artiest en DJ die op komen treden. Waar nodig worden zij geholpen door de jongerenwerker, maar het grootste deel van de organisatie ligt in hun handen. Net als voorgaande jaren zal het ook nu weer een volle baken worden en gaan de leerlingen samen nog één keer he-le-maal los! Want hierna volgen de eindexamens en volgt iedereen in het nieuwe schooljaar zijn eigen pad op weg naar het MBO, de hoge school, universiteit of misschien wel een tussenjaar. Nog even en dan is het zover……………
Succes met de laatste loodjes dames en heren!!!!!