Team Wijz

Als jongere kun je soms tegen problemen aanlopen die je met hulp van de mensen om je heen niet op kunt lossen. 

Deze problemen kunnen met allerlei dingen te maken hebben zoals je thuissituatie, school, werk, vrienden, financiën of psychische gezondheid. Team WijZ is het toegangsportaal van de gemeente Waalwijk voor alle zorg en ondersteuning op het terrein van welzijn, inkomen, jeugd en zorg. Dit is heel breed.

Via de jongerenwerkers van Tavenu kun je met Team WijZ in contact worden gebracht om te kijken hoe Team WijZ jou kan helpen. Samen met de jongerenwerkers kun je vervolgens een aanmelding doen bij het zorgloket. Deze aanmelding kun je zelf ook doen.

Wanneer je vraag helder is, wordt er een gesprek gepland. Meestal vindt dit gesprek thuis plaats maar dit mag ook bij Tavenu, op het gemeentekantoor of bijvoorbeeld op school. Jij bepaalt zelf wie je prettig vindt om bij het gesprek te betrekken, bijvoorbeeld de jongerenwerker van Tavenu, je ouders of een andere persoon die je vertrouwt.

Tijdens het eerste gesprek wordt jouw persoonlijke situatie besproken en wordt er samen met jou naar een passende oplossing gezocht voor je probleem. Indien nodig, kan er een indicatie voor gespecialiseerde hulpverlening worden afgegeven die volledig is afgestemd op jouw situatie.

TeamWijz biedt zelf geen hulpverlening. Wanneer er meerdere problemen tegelijkertijd spelen, bepalen zij samen met jou waaraan als eerst gewerkt wordt en welke oplossing hierbij het meest passend is. Als hiervoor een maatwerkvoorziening nodig is, zal worden bekeken welke zorgaanbieder het beste aansluit bij jouw hulpvraag. Ook is er – wanneer jij daar toestemming voor geeft en de situatie niet dusdanig zorgelijk is dat jouw veiligheid of die van jouw omgeving in het geding is – een nauwe samenwerking met andere instanties, zoals huisartsen, het onderwijs, woningbouwcorporaties, Baanbrekers, de politie en Veilig Thuis.

Loop je ergens mee rond en je weet niet hoe je geholpen kunt worden? Neem dan een keer contact op met Team WijZ of via de jongerenwerkers van Tavenu. Op dinsdagmiddag is er altijd een medewerker van TeamWijz bij Tavenu. Verder is Team WijZ elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 12.30 uur op telefoonnummer 0416-683 456.

Team Wijz Tavenu