RMC

Jongeren van 18 tot en met 23 jaar die in de Gemeente Waalwijk of Loon op Zand wonen en géén startkwalificatie én geen schoolinschrijving hebben, worden door RMC geholpen bij het vinden van een opleiding of een leer/werk traject.

 De afkorting RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. De RMC-wetgeving verplicht gemeenten om jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, te volgen. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie behalen. Met een startkwalificatie heb je meer kans op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma van MBO niveau 2, HAVO of VWO.

De medewerker van RMC gaat met je in gesprek en bespreekt jouw wensen op het gebied van school en eventueel een leer/werktraject. Bij RMC word je geholpen met het maken van een keuze. Dat doen we door middel van gesprekken maar ook door beroepstesten, vragenlijsten e.d. in te zetten. Het doel van RMC is dat jij een zo hoog mogelijk en passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie bereikt.

Soms lukt het door omstandigheden niet om direct te starten met school of een leer-/werktraject. We geven advies over waar je met jouw vraag terecht kunt en helpen je, indien nodig, met aanmelden. We hebben een breed netwerk. Voorbeelden hiervan zijn schuldhulpverlening, Jongerenpunt, e.d.

Als je op school bent uitgeschreven meldt DUO dat bij de Gemeente Waalwijk. Van hen ontvang je een brief met de uitnodiging voor een gesprek. Mocht je niet uitgenodigd zijn en/of vragen hebben dan ben je van harte welkom.  Je kunt vragen naar Dave Bogers en Mirande van Beurden. Je kan altijd via de jongerenwerkers van Tavenu met hen in contact komen.