Huiswerkmaatjes ISK

Het project Huiswerkmaatjes is opgezet voor alleenstaande jongere vluchtelingen die begeleid wonen bij Sterk Huis en/of school volgen aan de Internationale Schakelklas (ISK) in Waalwijk.

De leerlingen worden op de ISK opgeleid tot minimaal het Nederlandse taalniveau A1, waarmee ze door kunnen stromen naar het MBO waar zij hun startkwalificatie kunnen behalen. Voor deze jongeren is het beheersen van de Nederlandse taal een must om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Tavenu kan hier een bijdrage aan leveren.

Iedere dinsdagavond worden de leerlingen ontvangen bij jongerencentrum De Tavenu, waar zij onder begeleiding van een jongerenwerker en jongeren van Tavenu (vrijwilligers, studenten en stagiaires) worden begeleid bij hun huiswerk. Naast de huiswerkbegeleiding wordt er ook aandacht besteed aan andere vormen van onderwijs, zoals verschillende spelvormen en diverse media, waarmee de leerlingen behalve de taal ook de Nederlandse samenleving en cultuur leren kennen en begrijpen. Met het project Huiswerkmaatjes leren de leerlingen op een andere manier, doordat zij in contact komen met Nederlands sprekende leeftijdsgenoten. Voor zowel de leerlingen als de jongeren van Tavenu is het leerzaam en verrijkend om met elkaar en elkaars cultuur kennis te maken.

Mocht je interesse hebben of iemand kennen die als deelnemer óf vrijwilliger deel wil nemen aan het project Huiswerkmaatjes neem dan contact op met één van de jongerenwerkers van Tavenu.