Activiteiten/Projecten

Op onze verschillende locaties hebben we structureel de open inloop. Hierdoor is er een herkenbare plek waar je altijd terecht kan. Om een invulling te geven aan vrije tijd, om elkaar te ontmoeten, om vragen te stellen, om problemen te bespreken of gewoon voor een praatje en gezelligheid.
Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd. We richten ons naar de vraag van de jongeren en werken dus niet met een vast aanbod. Flexibiliteit is het uitgangspunt waarbij de behoefte van jongeren centraal staat.

Hieronder volgt een kleine greep uit activiteiten die samen door en voor jongeren worden georganiseerd:

 • Voetbaltoernooitjes
 • Theater
 • Koken en eten met elkaar
 • Stepactiviteiten
 • Meidenavonden
 • DJ contests
 • Skateboarden
 • Barbeque
 • Bezoeken van een stad
 • Calisthenics
 • Lasergamen
 • Playstation toernooitjes
 • Filmavonden
 • Muziekactiviteiten
 • Zwemmen
 • Voorlichtingsavonden
 • Halloween

Daarnaast worden er regelmatig concerten gegeven binnen in de Tavenu.
Onze jongerenwerkers zijn ook regelmatig ‘op straat’ te vinden. Om jongeren te ontmoeten en in contact te blijven.

Daarnaast werken we samen met vele scholen in Waalwijk en omstreken. Onze jongerenwerkers zijn in de pauzes regelmatig op scholen te vinden. We organiseren ook samen met scholen allerlei activiteiten en evenementen. Ook hebben we het OPDC Boost! in de Tavenu.
Naast het onderwijs werken we ook veel samen met hulpverleningspartners. En zijn er ook een aantal medewerkers van verschillende instellingen, die in en vanuit de Tavenu hun werkzaamheden voor hun organisatie vervullen.
Dan is er binnen de Tavenu nog de mogelijkheid om taakstraf te vervullen.


Dan hebben we nog een tweetal projecten, die we graag onder de aandacht brengen:

. Dagbesteding
Daar waar jongeren (nog) geen daginvulling hebben, kan de Tavenu (in overleg met samenwerkingspartners) hieraan een invulling geven. Rekening houdend met de mogelijkheden en behoeften van de jongere. Daarin zijn tal van mogelijkheden qua inhoud en tijdsinvulling. Ook hiervoor geldt geen standaard aanbod, maar kijken we naar ‘de vraag’ vanuit jongeren. Het gaat hierbij om jongeren die buiten de regelgeving van allerlei dagbestedingsvoorzieningen vallen.

. Project ‘jongeren uit de schuld’
Jongeren met schulden kunnen direct geholpen worden bij het inzichtelijk maken van hun financiële probleem om zo toe geleid te kunnen worden naar de schuldhulpsanering. Ook is het mogelijk dat er een stuk uitleg, basisinformatie wordt geboden in één op één contact, zodat schulden nog net op tijd voorkomen kunnen worden.


Rest ons als laatste nog te vermelden dat we ook erg actief zijn in het organiseren van evenementen (vaak in samenwerking met anderen). We worden regelmatig gevraagd om evenementen mee te organiseren en/of te faciliteren. We organiseren ook enkele keren per jaar (met anderen) acties voor goede doelen.

Onze vrijwilligers hebben een hele grote, belangrijke en positieve rol in alles wat hierboven beschreven staat!